Ontwerp

Ontwerp: Bij het maken van het ontwerp staat het belang van de eindgebruiker centraal. Van belang is wel, dat u zo duidelijk mogelijk probeert aan te geven wat het Programma van Eisen (PvE) is. Van tevoren wordt duidelijk aangegeven wat de bouwkundige en financiële consequenties zijn bij bepaalde keuzes.

Over het algemeen kent het ontwerp een drietal fases:

SO = Schetsontwerp.
Samen met de opdrachtgever wordt m.b.v. het PvE een ruwe planschets gemaakt.

VO = Voorlopig ontwerp.
Is een eerste aanzet tot het ontwerp waarin rekening gehouden wordt met het bestemmingsplan- en welstandseisen. Tevens wordt een stedenbouwkundige of landschappelijke inpassing gemaakt.

DO = Definitief ontwerp.
Het gehele PvE is goed met u doorgesproken en van het ontwerp is een kostenraming gemaakt. Is al een gesprek geweest met de gemeentelijke instantie en een goedkeuring op basis van de doorgevoerde wijzigingen mag worden verwacht.

Tarieven:
De ontwerpkosten zijn afhankelijk van de grootte en complexiteit van het bouwproject. De kosten worden vooraf met u afgestemd.