Seminar Aardbevingsbestendig ontwerpen

AardbevingenOp het Seminar Aardbevingsbestendig ontwerpen op 5 en 6 maart 2015 in Groningen, zijn een aantal deskundigen uit binnen- en buitenland aan het woord geweest.

Door de grote complexiteit van het aardbevingsprobleem in de provincie Groningen is de kennisuitwisseling tussen diverse partijen van groot belang. Professoren, constructeurs, bouwkundig adviseurs, architecten en toeleveranciers hebben elkaar tijdens het seminar geïnformeerd en geïnstrueerd.