EN 1998 en NPR 9998

Prof. Ir. F. Bijlaard van de TU delft geeft een college over de ontwikkeling van de regelgeving        EN 1998 en NPR 9998.

Bij “Aardbevingsbestendig ontwerpen” zijn voor constructies naast de van toepassing zijnde normen voor constructies, belast met de statische en variërende belasting, de materiaal gebonden Eurocodes + Nationale Bijlagen en de relevante NEN-EN normen voor de uitvoering (fabricage en montage), de normdelen van de Eurocode 8 (NEN-EN 1998 serie) van toepassing.”

Bij de Eurocode 8 normdelen horen ook nog de bijbehorende Nationale Bijlagen, maar die zijn nog niet tot stand gekomen. Vooruitlopend op het maken en vaststellen van de genoemde Nationale Bijlagen bij de Eurocode 8 delen is een ontwerpversie van de Nationale Praktijk Richtlijn NPR 9998: 2015 Ontwerp opgesteld met als titel:

“Beoordeling van de constructieve veiligheid van een gebouw bij nieuwbouw, verbouw en afkeuren – Grondslagen voor aardbevingsbelastingen: geïnduceerde aardbevingen”.

Deze titel van de NPR geeft goed aan waar het om gaat. Er staan geen aanwijzingen in voor het “aardbevingsbestendig ontwerpen” maar er staan regels in voor het toetsen van de constructie op aardbevingsbestendigheid.”
Na herhaald toetsen van veel constructies op aardbevingsbestendigheid zal de constructeur zelf uiteindelijk ervaring krijgen in het aardbevingsbestendig ontwerpen en is het volgens de normen toetsen nodig om de aardbevingsbestendigheid aan te tonen voor de opdrachtgever en voor de autoriteiten.”

• Slotopmerkingen
• Als de aardbeving maar sterk genoeg is, zal de constructie die “er
bovenop staat” altijd bezwijken. Dit maakt een probabilistische
aanpak met een gekozen veiligheidsniveau noodzakelijk.

• Als de aardbevingsbelasting met een gekozen statistische kans op
voorkomen is vastgesteld als zijnde de belasting, die moet worden
weerstaan, dan kan die constructie daarvoor sterk (en stabiel)
genoeg gemaakt worden.”

• Het niet bezwijken van deze constructie, bij een aardbeving die
minder sterk is, betekent niet dat die constructie geen scheuren zal
oplopen en dat is ook schade.