Earthquakes in Italy

Roberto Nascimbene uit Italië geeft een lezing over de schade analyse van lage- en middelgrote geprefabriceerde gebouwen in Italië na een aardbeving. In Italië heeft men te maken met tektonische aardbevingen. Deze bevingen ontstaan op een diepte van 20 a 30 kilometer door het verschuiven van aardkorstplaten. In Groningen zijn er bevingen op 2 á 3 kilometer onder het aardoppervlak, veroorzaakt door het breken van de zandsteenlaag door het gewicht van de bovenlaag. Door de ontstane holtes onder de zandstenenlaag (door aardgaswinning) zakt de bovenliggende laag.

In Italië worden veelal prefab betonelementen toegepast bij industriële gebouwen. Bij een aardbeving ontstaan diverse verplaatsingen (in de X-Y-Z richting) van een gebouw en er treden torsiekrachten op. De veel toegepaste zware betonnen kolommen en liggers kunnen door die bewegingen zwaar beschadigd raken. Met alle gevolgen van dien, zie hiervoor de bijgaande foto’s.

Ital04Ital01Ital02Ital03