Huisvesting Arbeidsmigranten, Luttelgeest.

Aan de Oosterringweg in Luttelgeest (NOP) is vorig jaar een bestaande boerderijwoning (1950) afgebrand. Voor het nieuwbouwplan is deels gebruik gemaakt van de bestaande fundering. Omdat een nieuwbouwplan aan de huidige eisen van het Bouwbesluit moet voldoen, gelden er  strengere regels ten aanzien van de Energie prestatie eisen. De nieuwe spouwmuur is bijvoorbeeld breder dan de oorspronkelijke, waardoor de bestaande fundering verbreed moest worden. Ten behoeve van het luchtdichte bouwen moet de qv10-waarde < = aan 0,4 dm3/s per m2 zijn. De detaillering is hierop aangepast Detailtekening. De bouw is onlangs gestart (mei 2015) na een gecompliceerde vergunningsprocedure.

Om voor een omgevingsvergunning in aanmerking te kunnen komen, moest met een onderbouwing aangetoond worden dat de nieuw te bouwen woning nog steeds ten dienste staat van de agrarische bestemming. In 2012 heeft de gemeenteraad een beleidsregel huisvesting arbeidsmigranten landelijk gebied Noordoostpolder vastgesteld. Om voor huisvesting arbeidsmigranten in aanmerking te kunnen komen, is na de start van de bouw een wijzigingsaanvraag ingediend.  Voor huisvestingscategorie 1 geldt namelijk een maximaal aantal van 20 personen onder voorwaarde dat huisvesting is toegestaan op vrijgekomen agrarische erven en in bestaande (hoofd) bebouwing.

Na vaststelling van het wijzigingsplan zal een vergunningsaanvraag voor huisvesting arbeidsmigranten worden ingediend.