Bestektekening

Na een goedgekeurd ontwerp worden bestektekeningen gemaakt voor de omgevingsvergunningaanvraag en prijsaanvraag bij de aannemer. De maatvoering van alle gevelaanzichten en ruimtes van het gebouw worden vastgelegd en de detaillering uitgewerkt. Daarnaast worden van alle constructieve onderdelen sterkteberekeningen gemaakt en wordt er een EPC en daglicht- en ventilatieberekening gemaakt. De uitkomsten hiervan worden verwerkt in de bestektekeningen. De gemeentelijke instantie toetst het bouwplan aan de eisen van het bouwbesluit. Na goedkeuring en ter inzagelegging wordt de bouwvergunning meestal binnen 6 tot 12 weken verleend.

Hieronder een voorbeeld van een paar bestektekeningen voor één project: