Omgevingsvergunning

Ons bureau kan u helpen bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning.

Een omgevingsvergunning is een vergunning voor bouwen, milieu en ruimte. Bent u van plan iets te bouwen of te slopen? In eerste instantie kan het bestemmingsplan, structuurvisie en algemene regels via de website www.ruimtelijkeplannen.nl worden opgevraagd.

Deze randvoorwaarden worden gebruikt bij de totstandkoming van het ontwerp. Via  het OmgevingsLoket Online (OLO) www.omgevingsloket.nl kan de aanvraag voor een omgevingsvergunning worden ingediend. Bij de aanvraag worden bouwtekeningen geupload en door de plaatselijke gemeente getoetst op de bepalingen van het bestemmingsplan en het bouwbesluit. Op die aanvraag volgt een besluit.