3D model

Voor het inzichtelijk maken van een bouwproject is het wenselijk het gebouw in een 3D model uit te werken. Op deze manier kunnen bouwfouten zoveel mogelijk worden voorkomen. Temeer omdat er beter gecommuniceerd kan worden tussen de opdrachtgever, architect, aannemer, installateur en constructeur.

Bioscoop in 3D

3D model van de bioscoop

Daarnaast kunnenĀ uit het 3D model diverse 2D uitsneden en aanzichten worden gegenereerd. Een aanpassing in het 2D model achteraf wordt automatisch aangepast in het 3D model.