3D BIM

Open BIM is een universele benadering van het gezamenlijk ontwerpen, realiseren en exploiteren van gebouwen op basis van open standaarden en workflows.Open BIM ondersteunt een transparante, open workflow, waardoor projectdeelnemers kunnen samenwerken ongeacht de software die ze gebruiken.

Architecten, aannemers, constructeurs, installateurs en toeleveranciers kunnen via een uitwisselbaar 3D model met elkaar communiceren over het bouwwerk. Knelpunten kunnen eerder worden gesignaleerd en de bouwfouten worden op deze manier zoveel mogelijk voorkomen.

buildingSMART International Alliance for Interoperability is een onafhankelijke, internationale en unieke non-profit organisatie die het toepassen van Open BIM gedurende de gehele levenscyclus van een bouwwerk promoot en organiseert activiteiten waarbij ondersteuning verleend wordt voor het implementeren van Open BIM. buildingSMART heeft ontwikkeld, onderhoudt en certificeert datamodel standaarden bekend als Industry Foundation Classes (IFC).