Bestek

Een bestek is eigenlijk een soort uitgebreide werkomschrijving. Hierin worden de te verwerken materialen omschreven maar ook de bevestiging- en verwerkingsmethodes. Materialen moeten voldoen aan specifiek benoemde kwaliteitsnormeringen. Daarnaast worden er garantietermijnen omschreven en betalingsafspraken. Met behulp van uitvoerig samengestelde bestektekeningen en een bestek kan bij meerdere aannemers een prijs worden aangevraagd. Op deze manier zijn de verschillende aanbiedingen goed met elkaar te vergelijken. Zonder een bestek kan het natuurlijk ook, de aanbiedingen zijn echter dan niet goed met elkaar te vergelijken. Het bestek en de bestektekeningen vormen de contractovereenkomst met de bouwer. Tijdens en na de bouw kan bij geschillen telkens verwezen worden naar deze overeenkomst.

Op het ogenblik is er een andere vorm van contractovereenkomst mogelijk.