De Wolden Oldeberkoop


In 2009 is i.s.m. woningcorporatie WoonFriesland en de stichting Talant een renovatieplan gemaakt voor de huisvesting van mensen met een verstandelijke beperking. De verwarming wordt d.m.v aardwarmte opgewekt. In de achtertuin is een horizontaal leidingsysteem aangebracht. Ontwerp Y. Haitsma.