Pilotenweg EmmeloordIn 2005 is in samenwerking met de woningcorporatie Mercatus en de stichting Philadelphia een plan ontwikkeld voor de huisvesting van 12 cliënten met een verstandelijke beperking. De omgevingsvergunning aanvraag, het bestek, de begroting en de aanbesteding is door ons bureau uitgevoerd en georganiseerd.