Bouwadvies & Bouwmanagement

Ons bureau kan u adviseren op de volgende terreinen: 

Omgevingsvergunning

Ons bureau kan u helpen bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning. Een omgevingsvergunning is een vergunning voor bouwen, milieu en ruimte. Bent u van plan iets te bouwen of te slopen? In eerste instantie kan het bestemmingsplan, structuurvisie en...

Bestek

Een bestek is eigenlijk een soort uitgebreide werkomschrijving. Hierin worden de te verwerken materialen omschreven maar ook de bevestiging- en verwerkingsmethodes. Materialen moeten voldoen aan specifiek benoemde kwaliteitsnormeringen. Daarnaast worden...