Ontwerp en Tekenwerk

Ons bureau kan de volgende tekenwerkzaamheden verzorgen:

Ontwerp

Ontwerp: Bij het maken van het ontwerp staat het belang van de eindgebruiker centraal. Van belang is wel, dat u zo duidelijk mogelijk probeert aan te geven wat het Programma van Eisen (PvE) is. Van tevoren wordt duidelijk aangegeven wat de bouwkundige en...

3D model

Voor het inzichtelijk maken van een bouwproject is het wenselijk het gebouw in een 3D model uit te werken. Op deze manier kunnen bouwfouten zoveel mogelijk worden voorkomen. Temeer omdat er beter gecommuniceerd kan worden tussen de opdrachtgever, architect,...

3D BIM

Open BIM is een universele benadering van het gezamenlijk ontwerpen, realiseren en exploiteren van gebouwen op basis van open standaarden en workflows. Open BIM ondersteunt een transparante, open workflow , waardoor projectdeelnemers kunnen samenwerken...

3D Presentatie

Het 3D model kan vanuit het tekenprogramma Allplan 2015 voor een realistische presentatie in Cinema 4D verder worden bewerkt. De presentatie kan door de opdrachtgever worden gebruikt voor welstandsoverleg of eventuele verkoopdoeleinden. Denk bijvoorbeeld aa...

Bestektekening

Na een goedgekeurd ontwerp worden bestektekeningen gemaakt voor de omgevingsvergunningaanvraag en prijsaanvraag bij de aannemer. De maatvoering van alle gevelaanzichten en ruimtes van het gebouw worden vastgelegd en de detaillering uitgewerkt. Daarnaast ...

Werktekening

Nadat de opdracht is verleend worden er werktekeningen gemaakt. Vanwege de eigen ervaring in de uitvoering worden bij ons bureau, de bestektekeningen vrij uitvoerig en gedetailleerd uitgewerkt. Niet goed uitgewerkte tekeningen leidt tot bouwfouten en brengt ex...